torsdag 23 november 2017

KO Feldt - bliv vid Din läst!

Den mångårige finansministern och debattören Kjell-Olof Feldt ger sig in i i flyktingdebatten och blandar på numera sedvanligt sätt samman äpplen och päron. Han skyller strömmen av asylsökande från Syrien 2015 på Sveriges generösa invandringspolitik. Asylrätt och invandring är två helt olika företeelser, även om de båda handlar om utlänningar. Ungefär som konsumtion och investeringar, vilka är begrepp som gamle finansministern kan bättre.
Nej, KO Feldt, asyltillströmningen 2015 är ett resultat av ett krig i Europas omedelbara närhet som pågått längre än Andra Världskriget. Och där Europa har större historiskt ansvar för vad som ställts till än vad man i dag vill kännas vid.
Av strömmen av flyktingar från Syrien har en rännil nått fram till en fristad i Sverige. Precis så som den internationella asylrätten garanterar oavsett vad Sverige har för invandringspolitik. Men, för många av dagens debattörer om asylrätt, så var det för dem bara ett verktyg i kampen mot kommunismen. Retoriken om öppna gränser var just bara retorik för dem.

söndag 12 november 2017

Parodi? På vad?

I Norrtelje Tidning beskrivs nu söndagens folkomrösning om de små skolornas framtid som svårbegriplig, vilket skulle förklara ett lågt valdeltagande. Ja, inte har Norrtelje Tidning direkt ansträngt sig att göra det mindre svårbegripligt! I fredagens tidning valde man att avsluta bevakningen inför omröstningen med att utan möjlighet till replik lyfta fram en forskare som sanningsvittne. På vad då? Varför just den forskaren? Vad skulle andra forskare ha kunnat säga? Men, forskare låter trovärdigt - inte minst i tidningens rubrik.
Och att förståelsen för landsbygdens villkor inte är överdrivet stor vare sig hos de många av kommunens tjänstemän, särskilt chefer, som liksom åtskilliga av Tidningens journalister är bosatta i 08-området och inte på Norrtälje landsbygd, ja det är det väl bara 08-or som inte inser. De anser sig ju smartare än lantisar enligt en avpolletterad partiledare. Den dagliga arbetspendlingen mellan Stockholm och dess förorter och Norrtälje stad väcker föga insikt om landsbygdens många utmaningar.
Men, varför skulle 17% i valdeltagande trots detta vara ett lågt resultat? Och varför skriva bort att t.o.m. i Norrtälje stad röstade 3 av 4 röstande mot nedläggning av små skolor?
Norrtelje Tidning anser att folkomröstningen var en parodi. Nej, det var dels nedläggningsstyrets oförmåga att hantera frågan på ett närdemokratiskt acceptabelt sätt och sedan att redan i förväg förklara att oavsett resultat, så ändras inte beslutet, som undergrävt tilltron till den lokala demokratin. Och NTs rapportering har bidragit till just att skapa oklarhet om vad folkomröstningen skulle kunna ha för betydelse. Minoritetsstyrets hantering har inte varit någon parodi utan en tragedi! Ett stort tack till alla som fortsätter att tro att det kan gå att påverka demokratin med ett eget engagemang, och som gick och röstade i ruskvädret i dag! Ni behövs framgent!

lördag 11 november 2017

Små skolor är inte sämre - snarare tvärtom. Rösta JA!

Allt oftare föreslås små skolor läggas ned runt om i landet. Nästan alltid är skälet att de är för dyra - inte totalt sett, men när kostnaden slås ut per elev. Då räknar man aldrig in de pengar som satsas på elever i skolan och på fritiden i tätorterna - konstgräs, ishallar och mycket annat, som barnen på landet och i skärgården sällan eller aldrig kan ta del av.
I Norrtälje kommun lades sex mindre skolor ned under 2017. Nedläggningspolitikerna i (s), (c) och (mp) hävdar däremot med emfas att det inte har med pengar att göra utan bara med storlek. Och ändå hävdade den konsultrapport man beställde före beslutet att kvalitet inte har med storlek att göra.
Söndagen den 12 november äger en folkomröstning (rådgivande) rum om nedläggningsbeslutet. Tillräckligt många Norrtäljebor skrev under namninsamlingen och den styrande minoritetstrojkan tvingades bita i det sura äpplet och släppa fram en folkomröstning. Denna är framför allt ett dundrande underbetyg till trojkans totalt misslyckade försök att samråda om och förankra nedläggningen.
I en artikel i Norrtälje tidning den 9 november förklarar jag varför Norrtäljebor bör rösta JA!

torsdag 9 november 2017

Är frilansare Neanderthalare?

456 kvinnliga skådespelare tvingade cheferna för de största skattefinansierade scenerna till möte med kulturministern i morse. Utmärkt att ministern ryter till’
Men opera chefen skyller i morgonens nyhetssändningar på tystnadskulturen och Riksteaterchefen på att teaterfolk är frilansare. Men är det verkligen skälet till att manliga teaterchefer, producenter, regissörer och skådespelare beter sig som Neanderthalare?
Och sedan förklaras svineriet med att manliga chefer håller skitstövlarna om ryggen. Visst är det så! Men alldeles för många av skitstövlarna har också haft kvinnliga chefer som likaså sett mellan fingrarna! Skärpning på alla håll!

tisdag 7 november 2017

Vellinge Paradis!

Att Vellinge, lågskattekommunen som mår dåligt av att se fattiga människor som tvingas tigga, däremot gillar rika människor - ja, det visas i den senaste Paradisläckan, då inte oväntat Vellingebor är särskilt rikt förekommande bland de, som gömmer undan sina förmögenheter i skatteparadis som nu senast på Malta.

måndag 6 november 2017

Inget dåligt samvete!

Den högste företrädaren för Svenskt Näringsliv säger sig inte ha dåligt samvete för att ha placerat miljontals kronor i lågskatteparadiset Malta. Var det någon som hade trott det?

måndag 30 oktober 2017

Liberaler med inre kompass!

Samhällsklimatet har på kort tid förändrats i den grad att man inte längre kan förvänta sig kunna förutsäga ens vad liberaler står för. Desto mer glädjande med artikeln Glädjande beslut om Vellinges tiggeriförbud som publicerades i Dagens Samhälle den 23 oktober. Artikeln är skriven av Rasmus Jonlund, vice ordförande (L) i Stockholms stads kulturnämnd och hans två partikollegor Hanna Gerdes och Anne-Lie Elfvén.