söndag 19 mars 2017

Heja Byn, heja Byn, heja Byn!

3-2 i bandyns semifinalmötena med Sandviken, och Edsbyn är i SM-final på nytt!
Hälsingederby mot Bollnäs Gif - bara att njuta.
Go Byn, go Byn, go Byn!

måndag 20 februari 2017

Fake Embassy!

I Trumps värld är allt "fake". Nu har vi t.ex en Fake Embassy i Stockholm, som inte förmår att ge Washington korrekt information. Snart kommer det en av Trump utsedd ny Fake Ambassador till Stockholm. Till vad nytta, då uppgiften bara är att producera Fake News?

fredag 6 januari 2017

Moderata skattesubventioner

Under årets första dagar presenterades de efterlängtade förslagen från regeringens landsbygdskommitté. En samlad politik för landsbygdens utveckling så att människor har möjlighet att leva, bo och arbeta också på landsbygden. Visst har vi en allmän urbanisering runt om i världen, men den svenska avvecklingen av landsbygden har också varit en följd av en medveten politik under många, många år, om än inte med det syftet. Men, staten har varit pådrivande, inte återhållande i den processen.
Det är intressant att regeringen som beställt utredningen består av de tre partier som styr Norrtälje kommun - det tredje har ju traditionellt framställt sig som landsbygdens särskilda talesman - och de hade gjort klokt i att avvakta utredningens tankar och förslag, innan de valde att påskynda avvecklingen av landsbygdsskolor i Norrtälje kommun. Byråkrater med organisationsestetiska ledstjärnor har fått styra, där politiken borde ha fokuserat på hur landsbygden kan fortsätta att leva och få större förutsättningar att leva.
Norrtälje kommun pekas inte oväntat ut som den enda glest befolkade kommunen i Stockholms län - en landsbygdskommun. Det ses tydligen av Norrtäljes toppolitiker som en förolämpning som ska mötas med centralisering och höghus i hamnen för inflyttare som är riktigt betalstarka. Norrtälje ska vara som andra Stockholmskommuner, inte tvärtom!
För att utjämna förutsättningarna för de landsbygdskommuner som ligger mest illa till, men som ju det senaste dryga århundradet försett Sverige med de exportinkomster från skog, gruvor och vattenkraft, där det mesta av behållningen hamnat i landets storstäder, föreslås en översyn av avdragen för resekostnader. Den inte orimliga tanken är, att avdrag ska bero på avstånd. Men, då exploderar Stockholmsmoderaterna med Norrtäljebon Kjell Jansson. Ingen ska röra de skatesubventionerade bilavdragen för Stockholmsområdets moderata manliga bilister med landets högsta inkomster. Någon rättvisa får det väl vara!

onsdag 4 januari 2017

Förbud och förbud?

Det finns politiker som vill införa förbud mot tiggeri på allmän plats. Tiggeri innebär ju ett oacceptabelt obehag för många, som gärna vill glömma att vi lever på en orättmätigt hög andel av världens resurser i vårt land.
Många politiker, inte minst de som förordar tiggeriförbud vill absolut inte ha något förbud mot fyrverkeri och smällare, som inte bara ställer till ett klart obehag för både människor och djur, utan som varje år leder till skadade, invalidiserade och även dödade människor i vårt land för att inte tala om de stora utgifterna för både ordningsmakt, räddningstjänst och sjukvård. En och annan nedbrunnen skola och lägenhetsbrand tillkommer.
Men, visst är det obehagligt att bli påmind om andras fattigdom, när man i lugn och ro vill fira sitt eget både i globalt och historiskt avseende enastående välstånd med en raket eller två.

måndag 19 december 2016

Avgå, ryter lejonet!

Rikspolischefen ska avgå! Han har förlorat förtroendet säger moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra. Visst, och det är det fler som har gjort, Anna Kinberg Batra!

lördag 17 december 2016

Grattis, Annie!

Centern på riksplanet noterar rekordsiffror i opinionsmätningar för 2000-talet. Det är i allt väsentligt ett resultat av den raka linje vad gäller öppenhet, tolerans och liberala värderingar förankrad i en trovärdig syn på decentralisering och småskalighet som Annie Lööf manifesterar. Det ger resultat!
I ett Norrtäljeperspektiv skulle man kunna tro att det var Annie Lööf och Karin Karlsbro som företrädde samma parti!